2015 – Årets Europé

Utmärkelsen Årets Europé tilldelas en person som ”har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.”

Utmärkelsen Årets Europé tilldelades Alexandra Pascalidou 2015
Utmärkelsen Årets Europé tilldelades Alexandra Pascalidou 2015

Motivering

Citat om Alexandra Pascalidou som moderator

Alexandra Pascalidou har med engagemang och berättarglädje vidgat vårt perspektiv av Europa. I sina böcker, krönikor och program har hon beskrivit Europa och europeisk vardag på ett sätt som berör många svenskar. Med sitt starka patos understryker Alexandra Pascalidou att ett Europa, där alla människor har lika värde, är en tillgång och något värt att kämpa för.”

Dela på