Mellan Mandela och Jesus rasar rasismen

Hej på Er och trevlig andra advent.

Jag har varit på två härliga julmiddagar med nubbevisor och julsånger och är nu nöjd och glad. Om det inte vore för att min morgontidning publicerade en helsidesannons som framställer flyktingar och invandrare som en börda, en belastning och en kostnad för samhället. Det är reklam som kostar ca hundratusentals kronor för en bok skriven av två kända, invandrarkritiska herrar, Sandelin & Arnstberg, som sen 90-talet ödslat mycket bläck åt att multiplicera myter om dom andra och främja fördomar och främlingsfientlighet genom sin selektiva samhällsskildring. Arnstberg intervjuade jag redan i slutet på 90-talet i SVTs Mosaik där han yttrade sig nedsättande om olika etniska grupper.

Och det är givetvis fritt fram i en demokrati som värnar om sin yttrandefrihet. Problemet är att den påkostade propagandan som pumpas ut står oemotsagd.

Alla vet att statistik kan brukas och missbrukas. Mark Twain sa: ”Det finns tre sorters lögn: Lögn, förbannad lögn och statistik”. Och det är just där stöveln klämmer. Den onyanserade redogörelsen som häller bensin över ett sårigt samtalsämne där vi, ”dom andra”, ständigt ställs utanför och framställs som en farsot. Vi utrikesfödda som inte har samma människovärde eller existensberättigande. Ingenting om vad vi bidrar med. Ingenting om varför så många fortfarande trots kraft, kapacitet och kompetens står utanför arbetsmarknaden. Ingenting om att människovärde kan mätas i mer än i kronor och ören. Ingenting om vår människosyn så här dagarna efter hyllningskörerna av Nelson Mandelas kamp mot rasism och dagarna före Jul då vi firar Jesu födelse. Och vad han stod för vet ju alla glada julfirare.

Mest blir jag bedrövad över mantrat om ”mörkläggningen” som rasister tjatar om trots att de säger samma saker om och om igen i alla tänkbara medier. Det är bara att gå tillbaka och lyssna på mina sändningar av ”Ring P1”. Jag blir bedrövad över att deras teorier om tabubelagda ämnen köps oreserverat. Jag blir bedrövad när jag läser att ”64 av Sveriges befolkning anser att media inte berättar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandringen”. Vilka samhällsproblem syftar de på? Diskriminering? Rasism? Segregation? Utanförskap? Nedärvd brottslighet? Om du upprepar en lögn tillräckligt många gånger blir det till slut en sanning.

Vissa rasister går så långt att de fejkar nyheter. Läs dagens Metro om kvinnan som sades ha mördats av flyktingar HÄR. Ifrågasätt allt du hör.

Jag är bedrövad över att vi inte lyckas hålla ett anständigt samtal vid liv utan att gränserna successivt förflyttas ut till misantropins träskmarker. Så gick det till i Grekland. Locket lyftes av och ut kom all stinkande, söndrande smörja som rullade ut röda mattan för nazisterna i Gyllene Gryning som gör Sieg Heil-hälsningar, mördar och misshandlar människor och bedriver antisemitisk, rasistisk propaganda i parlamentet.

Idag avslöjar Expressen ynkryggarna och SD-politikerna som döljer sig bakom anonyma hatkommentarer. Här kan ni läsa det.

I DN skriver ledarskribenten Hanne Kjöller att det inte handlar om rasism för hon har slagit upp ordet i Nationalencyklopedin. Minsann. Det är lätt för en högavlönade, fastanställda, vita, svenska ledarskribenter utan egna rasistiska rivmärken att plocka fram pekpinnar och säga ”aja baja” och diktera hur vi som känt rasismen in på bara huden får använda ordet. Det är som att män skulle tillrättavisa och varna kvinnor som talar om sexism. Det är det här med tolkningsföreträde.

Men rasismen idag handlar inte om raser. Det finns inga raser. Rasismen idag handlar om över- och underordning. Det handlar om förtryck och diskriminering. Det handlar om påtvingat utanförskap. Om enfald och etnisk homogenitet i maktens korridorer. Det handlar om kulturer, religioner, språk och traditioner som vissa inte anser vara lika mycket värda. Det handlar om människor som hade oturen att födas under en skoningslös himmel av krig, kriser och blodtörstiga diktaturer och som flyr för sina liv.

Jag vill leva och verka för ett fritt land som ger alla sina barn, även ”oäktingar”, chansen att förverkliga sig själva bortom hår- och hudfärg, religion eller kultur. Jag kämpar för ett land och en värld där människovärdet inte mäts i lönsamhet. En värld där människor inte döms efter utseende utan beteende. Det är inte människors härkomst utan handlingar som avgör vilka vi är. Jag vill verka för ett öppet samtal där givetvis alla kan tycka till om hur många flyktingar vi ska välkomna utan att bunta ihop människor och beskriva dem som ett gäng ”parasiter”. När människor och kulturer möts uppstår givetvis ibland problem och konflikter. Det vet alla som lever ihop med en annan människa. Besök bara en derby-match där likasinnade klonar slår varandra blodiga bara för att de håller på olika lag i en och samma stad. Ingenting ska förnekas eller sopas under mattan men allt vi diskuterar borde utgå från en konstruktiv anda med ambitionen att göra vårt land och vår tid till ett föredöme och en inspirationskälla för kommande generationer. Vi lever i ett fredligt land som sluppit krig och diktaturer de senaste seklerna och har därmed alla förutsättningar för att visa världen vad solidaritet och medmänsklighet betyder. Man behöver inte heta Mandela för att göra världen till en drägligare plats att leva på. Man behöver inte tro på Jesus för att behandla sin nästa som man själv vill bli behandlad. Det står oss alla fritt att välja våra liv och visa minsta möjliga värdighet.

Här kan ni förresten läsa president Barack Obamas fina tal på Nelson Mandelas begravning. Rörande vackert.

Ikväll talar jag om EU, Yttrandefrihet och Demokrati på Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan kl.18.00. Jag signerar också julböcker för er som vill. Stor kram och ta hand om varandra. Trevlig Nobeldag!

Dela på

7 Svar på “Mellan Mandela och Jesus rasar rasismen”

 1. Det finns få klara och modiga röster i Sverige i dag som likt din står i första leden i kampen mot de auktoritära, ljusskygga horder som vill tvinga oss i dess mörker. Din röst gör därför stor skillnad och fyller vårt land med hoppets ljus. Tack Alexandra!!!

 2. Självklart ska vi alla ställa upp – nolltolerans mot rasism i alla dess former står jag för och är glad för att du tar lead i debatten, tack!

 3. Tack Alexandra för allt du gör, tänker och säger. Jag ber för att du aldrig ska tröttna eller ångra allt slit du lagt och lägger ned, trots motstånd! Jag blir så djupt sårad av allt som händer just nu och vill springa och gömma mig hälften av tiden. Det är verkligen emotionellt dränerande att behöva stå emot den bild av invandrare som målas upp på vissa håll. Jag beundrar dig så mycket för att du tar fighten och får kraft av att läsa dina ord. Sluta aldrig. Aldrig.
  All kraft, sinnesro och kärlek till dig!

  1. Ett Tack känns för ynkligt.Tusen tack för ditt stöd. För ert. Det är sannerligen dränerande och omtumlande men vi får stötta varandra, hjälpa och peppa och inte ge upp. För vi är ändå i majoritet. Vi som vill väl och kämpar för ett samhälle som vilar på mänskliga rättigheter. Vi gör det som borde vara självklart för alla. Egentligen. Kärlek till dig.

 4. Hanne Kjöllers faktafel igen – nu om rasism och Nationalencyklopedin.

  Hanne Kjöller, ledarskribent på Dagens Nyheter, gav nyligen ut boken ”En halv sanning är också en lögn”. Denna utsattes för en storm av kritik och stämningar av många människor för faktafel.

  Nu klampar Hanne Kjöller i klaveret igen. Återigen handlar det om bristande faktakoll.

  I sin ledarartikel ”Allt är inte rasism som skorrar” i DN 11 december, försvarar hon annonsen i DN för boken ”Invandring och mörkläggning”. Hon skriver att kritiken mot annonsen är riktig ”om man utgår från att rasismpremissen är korrekt”, men den poäng hon gör är att rasismen har en snäv definition. Hon åberopar Nationalencyklopedin, som hon hävdar menar att definitionen rasism utgår från fem förutsättningar – i huvudsak ”att det är rimligt att dela in människor i raser utifrån yttre kännetecken”.

  http://www.dn.se/ledare/signerat/allt-ar-inte-rasism-som-skorrar/

  Låt oss utgå ifrån att Hanne Kjöller inte har läst hela Nationalencyklopedins artikel om rasism, låt oss utgå ifrån att hon inte har någon prenumeration på ne.se. I annat fall blir det väldigt svårt att förstå varför hennes ledare är skriven som den är. I vilket fall som helst är Hanne Kjöllers citat ut Nationalencyklopedin bara en halv sanning – för att parafrasera titeln på hennes bok.

  Om man inte har en prenumeration på ne.se, så är det som Hanne Kjöller tror är den enda definitionen på rasism det enda som kommer upp. Men om man har hela Nationalencyklopedin (bokverket alltså), eller en prenumeration på ne.se, kan man läsa hela artikeln. Litet längre ned i samma avsnitt står det följande:

  ”Även åsikter och handlingar som inte i alla avseenden motsvarar definitionen ovan kan med viss rätt benämnas rasism, när det rör sig om allmän motvilja mot medlemmar av grupper som definieras genom fysiska, kulturella eller beteendemässiga karaktäristika, utan hänsyn till enskilda gruppmedlemmars individuella särdrag. Ofta är dock uttrycket främlingsfientlighet mer adekvat om sådana attityder.”

  Hur var det, Hanne Kjöller, det här med en halv sanning som blir en lögn?

  Hanne Kjöller tycks över huvud taget ha svårt att få klart för sig vad som menas med rasism och rasist. Hon efterlyser ”litet mer av intellektuell ansträngning hade man kunnat förvänta sig av dem som definierar sig som just intellektuella”. Just det menar jag, kan man efterlysa hos Dagens Nyheters ledarskribent.

  För den händelse Kjöller eller någon annan nu skulle välja att avfärda Nationalencyklopedins fullständiga definition av rasism med att det ”bara” är ett uppslagsverk, kan jag rekommendera dem att ta del av myndigheternas officiella definition. Det brukar ju vara populärt i liberala kretsar. Och varför då inte börja med dokumentet ”Sveriges överenskommelser med främmande makter” som finns på Regeringens hemsida.

  Där kommer man i Artikel 1 överens om följande officielal definition av rasism:
  ”1. I denna konvention avses med uttrycket rasdiskriminering varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännande, åtnjutande
  eller utövande på lika villkor av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på
  politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.”

  (regeringen.se/content/1/c6/06/26/24/00017b2d.pdf)

  Jag arbetar som gymnasielärare i samhällskunskap. Om Hanne Kjöller varit min elev i årskurs 1 och i kursen samhällskunskap 1 fått i uppgift att redogöra för hur Nationalencyklopedin definierar rasism, så skulle hon få F om hon lämnade in en text som hennes ledarartikel. Allt annat vore tjänstefel.

  Christer Bergström,
  gymnasielärare i samhällskunskap och historia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *