Ett svar på “#MeToo – Work in progress”

 1. Bra initiativ som jag gärna vill bidra till – fått tips om boken från Monica D-L
  Jag har ett 15-tal år arbetat med barns rättigheter. Har en bred helikopter-kompetens med en högskoleutbildning i våld i nära relationer (NCK, Uppsala Universitet), specialkompetens i Socialtjänstlagens regelsystem, utredningsmetodik, medlingsutbildning (SFM; Svenskt forum för medling), nämndemannautbildning (Attunda tingsrätt), obeståndsjuridik (SIO), sju års erfarenhet som lokalpolitiker (Danderyd).
  #MeToo erfarenhet: dels från ungdomen och dels från vuxenlivet
  Studien Räkna med kostnader, en fallstudie om mäns våld mot kvinnor gjordes på Juridiska institutionen vid Umeå Universitet:
  No 15/2006
  ISBN 91-975348-7-0
  ISSN 1404-0948
  Jag avråddes från att ta med de sexuella övergrepp jag under äktenskapet hade utsatts för – dessa skulle nog ge ytterligare ett perspektiv på våldtäkt..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *