Sorry about the mess here in Sweden. And Greece.

Det är så lätt att sparka på dem som redan ligger. Så enkelt att spotta neråt och slicka uppåt. Så simpelt att plocka politiska poäng på dem som saknar makt, röst och rösträtt. Föraktet för fattigdom och svaghet är ingenting annat än illa dold misantropi. Det är ett hat som sprider sig som en löpeld och slukar sina offer. Det accelererar och innesluter allt fler i sin obarmhärtiga famn som kväver allt som inte hör hemma i väven av lömska illusioner.

I Antikens Grekland, i Sparta, slängdes enligt Plutarchos de oönskade, de defekta, de svaga nerför berget Taygetos, i Kaiadas. Liknande barbariska grepp har förekommit genom mänsklighetens omänskliga historia. Nu gör SD reklam i SL och tunnelbanan på felstavad engelska för att varna turister för tiggarna. Som om turisterna inte sett tiggare i sina egna hemländer. Som om turisterna skulle bli rörda av partiets omtanke baserad på lösryckta rykten och lögner och kanske rösta för (utan rösträtt) en retuscherad tillvaro.

Jag blev ombedd att skriva om detta för en svensk tidning men avböjde eftersom jag fortfarande är i Grekland. Det hindrar mig från att besöka Östermalms tunnelbana och delta i demonstrationen imorgon 18.00 på Norrmalmstorg. Men ni som kan – res er upp för människovärdet, mot misantropin. Res er upp mot demonisering och diskriminering. Res er upp mot att SL upplåter vårt gemensamma offentliga rum för ändamål som strider mot alla människors lika värde.

Jag tycker inte heller att det är kul att se tiggare på gatorna. Varken här eller där. Inte heller tiggarna kan tycka att det är särskilt kul att tigga. Istället för att vända vreden mot dem borde vreden vändas mot dem som verkligen kan förändra deras livsvillkor. Det är ett problem för hela Europa. Det är våra folkvalda politiker, avlönade av skattemedel, på lokal, regional, nationell och EU-nivå som måste ta krafttag mot utarmning, rasism, diskriminering, exploatering. De måste praktisera skolplikt och se till att dessa människor får tillgång till bostad och arbete.

Att SL som har så många anställda med utländsk bakgrund visar på arrogans genom sin acceptans för främlingsfientliga budskap är anmärkningsvärt. Gå upp i gryningen och kolla vilka som städar rulltrappor, skurar spyor och nerpissade hissar. SL spottar inte bara sina egna anställda i ansiktet utan alla oss som  kämpar för ett värdigt samhälle. Sverige kan bättre.

Ikväll besökte jag ett möte med aktivister och anarkister i Exarcheia i Aten. De hade samlats för att samordna hjälp till de hundratals strandade afghanska flyktingar som bor i Pedion tou Areos-parken. Det är alltså krisdrabbade greker som förser flyktingarna med tält, dricksvatten, blöjor, kläder och mat. Det är arbetslösa greker som ägnar sin tid åt att samla (tigga) förnödenheter för medmänniskor som förlorat allt. Trots rykten/ information om smugglare, trafficking, handel med falska pass och papper så lämnas inte dessa människor i nöd att svälta ihjäl eller torka ut i värmeböljan. Ingen ber heller turisterna om ursäkt för deras existens på öarna eller i städerna.

Nu slutade dessvärre mitt besök med ett smärre bråk för att jag antecknade och tog en bild med min mobilkamera. Vissa anarkister blev arga och jag upprördes över deras paranoia. Jag var där som volontär, för att hjälpa till och kanske skriva om deras engagemang som är livsavgörande för tusentals flyktingar som går i land i Aten. I taxin därifrån levererades nästa örfil av föraren som själv invandrat från Albanien för 15 år sen: ”För några år sen hade Gyllene Gryning gått fram med påkar och rensat parken. Men nu är de förlamade för att systemet behandlar dem som kriminella.”

Slutligen framme hos mina kompisar bjöd de på mousserande på sin takterass i Kolonaki när en journalist-kompis anförtrodde oss att hans kille lämnat honom efter fyra år. ”Han är gift och har barn och vill bevara den polerade fasaden av den heterosexuella kärnfamiljsfadern. Fasaden är viktigare än sanningen” sa han och jag tänkte på SDSL-reklamen när telefonen ringde.

Det var en anarkist som sa att jag inte skulle ta det som hänt personligt. Att situationen är infekterad i Grekland och folk fruktar för allt och alla. Han sa att folk är arga för att regeringen och EU inte gör någonting. Flyktingarna är bara kvitto på en obefintlig politisk vilja. Precis som tiggarna. Även om jag blev ledsen för att vissa, som begripligt nog hyser misstro mot medierna, placerade mig i fiendefacket kommer jag återvända för att intervjua dem som hjälper andra fast de själva inte ens har råd med eget boende. Det finns hopp i hopplösheten.

Dela på

18 Svar på “Sorry about the mess here in Sweden. And Greece.”

 1. Den som har, vill ha mer. Den som inget har, delar med sig av det den hittar. Uppenbarligen har vi det så oförskämt bra, att vi kan förgöra dem vi inte tror oss ha någon nytta av.

 2. Din gamla journalistkollega Elisabeth Höglund håller inte med dig:

  elisabethoglund.se/blogg/de_romska_tiggarna_upptrader_alltmer_hotfullt/

 3. Bravo du skriver rätt, det är skrämmande att människoförakt har fått en framträdande roll här vårt land som varit mottagare för alla människor under min uppväxt. I min ”folkskola ” iMamö fanns judar från förintelsens offer, Itlienare tyskar , sedan kom portugiser ,ungrare. Amerikaner(avhoppare från vietnamkriget). polska flyktingar . Sydamerikaner(Chile,Argentina Ururuguay) Juguslavien( Bosnien Kroatien Makedonien t o m Serbien). Plötsligt Kom det folk från Iran Uganda, Nordafrika(Algeriet Marocco) Irak Afganistan Libbanon .Somalia Eritrea Ethiiopien. Den stora frågan idag är Varför hardet blivit problem idag? Våra politiker har inte formulerat visioner och politiska program för morgondagen ingen vilja att förändra . Folket måste åter ta makten. Just nu har pesten slagit till!

 4. Bravo du skriver rätt, det är skrämmande att människoförakt har fått en framträdande roll här vårt land som varit mottagare för alla människor under min uppväxt. I min ”folkskola ” iMamö fanns judar från förintelsens offer, Itlienare tyskar , sedan kom portugiser ,ungrare. Amerikaner(avhoppare från vietnamkriget). polska flyktingar . Sydamerikaner(Chile,Argentina Ururuguay) Juguslavien( Bosnien Kroatien Makedonien t o m Serbien). Plötsligt Kom det folk från Iran Uganda, Nordafrika(Algeriet Marocco) Irak Afganistan Libbanon .Somalia Eritrea Ethiiopien. Den stora frågan idag är Varför hardet blivit problem idag? Våra politiker har inte formulerat visioner och politiska program för morgondagen ingen vilja att förändra . Folket måste åter ta makten. Just nu har pesten slagit till!

 5. Tack Alexandra! Det är skrämmande när medmänsklighet inte längre är något självklart. När förakt för svaghet får blomma ut. När egoism och snålhet blir en norm.
  Jag hoppas och tror att vi är tillräckligt många som vill ha ett annat samhälle. Men vi måste engagera oss. Vi måste ställa krav på politiker och beslutsfattande församlingar. Vi måste säga ifrån när falska påståenden sprids. Vi måste stå upp för ett människovärdigt samhälle.
  Det är viktigare nu än någonsin!

 6. Estelle, hur exakt menar du att Elisabeth ljuger??? Det är sanningen. I andra eu-länder där tiggarna finns, står de på gatorna, vid trafikljusen med hink och fönsterskrapa och skall göra din vindruta ren (de kladdar mest ner den så du sen verkligen måste lämna in bilen på riktig tvätt) och sen tvingar de dig att betala!! Och ingen har bett om att de ska göra rent vindrutan!!

 7. Bra text Alexandra!
  Vi behöver en inkluderande europeisk politik som varken blickar väst eller öst.
  Europa kan bättre!

 8. Det är ovärdigt Europa att människor ska leva i sådan nöd att de ska behöva sitta med böjt huvud och be om allmosor. Liksom i fallet prostitution är det det dock svårt att säga om ett förbud mot tiggeri är rätt eller fel. Är tiggeriet en självdestruktiv verksamhet som cementerar en osund livsstil. Eller berövar man med ett förbud, samhällets mest utsatta deras enda möjliga inkomstkälla. Jag vet inte själv. Helt klart måste ett eventuellt europeiskt förbud mot tiggeri samtidigt åtföljas med arbetserbjudande till dessa människor så de kan tjäna sitt uppehälle på hederligt sätt.

  Tyvärr är en etnisk grupp, zigenarna, grovt överrepresenterade både när det gäller tiggeri och brottslighet i Europa. De har därför fått dåligt rykte vilket lett till diskriminering och försvårat deras samhällsintegration. Zigenarna bör med både piska och morot välkomnas in i majoritetssamhället så de kan känna samma nationalgemenskap som vi andra. Deras barn ska liksom övriga barn, inte bara ha rätt, utan även skyldighet att gå i skola. På samma sätt ska vuxna erbjudas ett hederligt lönearbete, till exempel inom vård och omsorg där de med stolthet kan tjäna sitt uppehälle istället för att slösa bort sitt liv sittandes i smutsiga gathörn. Det gagnar varken individen eller samhället.

  Även om man bör sträva efter social integration av zigenarna bör man bejaka den zigenska kulturen som gett värdefulla bidrag till den östeuropeiska och judiska kulturen. Man bör uppmuntra att deras språk, musik, hantverk, kläder och mat fortlever. Man bör också återupprätta det traditionella europeiska namnet ”zigenare” för gruppen som är så klingande och vackert jämfört med det fula, historielösa och andefattiga ordet ”rom”. Jag vet att PK-fundamentalister och halalhippies bannlyst ordet ”zigenare” men jag tycker man samtidigt berövat ett helt folk deras europeiska historia. När jag hör ordet zigenare tänker jag på vacker musik och god mat, den godhjärtade, stolta och vackra Esmeralda som hjälpte stackars Quasimodo, den mörklockiga och glada Katitzi och Johan Strauss’ operett Zigenarbaronen. Ordet ”rom” förknippar jag bara med fattigdom, tiggare och åldringsbrott. Tänk så stor skada välmenta men korttänkta individer kan göra när de tror man kan komma tillrätta med samhällsproblem genom namnbyte.

  Kul att du refererar till min favoritklassiker Plutarchos och hans beskrivning av spartanernas hårdföra traditioner (Plutarchos Lykurgosbiografi kap 16, översättning Ivar Harrie):

  ”Över barnet och dess uppfostran hade fadern ingen bestämmanderätt; strax efter födseln bar han det till ett ställe, som kallades leske, (samtalshall), där häradets äldste sammanträdde och höllo besiktning med barnet; om det var välbyggt och kraftigt, gåvo de order om dess uppfödning och tilldelade det en lott bland de 9,000; var det åter svagt och missbildat, sändes det bort till Apothetai, (Utsättningsplatsen), en klyfta vid Taygetos — varken barnet själv eller staten hade, ansågs det, någon glädje av att det fick leva om det inte från första början var väl danat att växa upp i skönhet och styrka. Därför badade också kvinnorna de nyfödda icke i vatten utan i vin, och använde detta bad som ett slags prövosten på deras konstitution. Det heter nämligen, att fallandesjuka och klena barn svimma och falla i konvulsioner vid beröringen med vinet, under det friska småttingar snarast härdas och bli starkare därav”

  Plutarchos är en trevlig och pratglad farbror och förmedlar mer än gärna gamla skrönor till vilket man nog får hänföra denna historia; några arkologiska indicier att detta är sant finnes icke. Jag rekommenderar även hans moralfilosofiska skrifter som just kommit ut i svensk översättning i två volymer, ”Kärlek och vänskap” samt ”Levnadsregler”. Plutarchos var radikal för sin tid; han propagerade bland annat för kvinnors rättigheter, mot all form av barnaga och för att djur också har en själ och känslor. Många bra råd för hur vi bör leva och bete oss mot varandra.

 9. Alexandra, du skriver ”Res er upp mot att SL upplåter vårt gemensamma offentliga rum för ändamål som strider mot alla människors lika värde.”

  Som jag försökt förmedla förut är frasen ”allas människors lika värde” inte bara en moralfilosofiskt meningslös floskel utan dessutom direkt farlig eftersom den implicerar att man kan definiera ett skalärt värde på en människa. Frasen beror på en felöversättning av deklarationen om de mänskliga rättigheterna och finns mig veterligen inte i något annat språk. Vi bör istället propagera för att alla ska födas med lika värdighet och rättigheter. Jag vill inte starta debatten om detta igen utan bara referera till mina inlägg i diskussionen som var tidigare på din blogg och som du kanske missade:

  http://www.pascalidou.se/blogg/arets-europe-2015/

 10. Det är väl ingen som bryr sig hur man mår idag om man är eller ser ut som en tiggare och hur illa man tar vid sig av allt hat och legitimerad mobbing, hets och propaganda gentemot dessa.
  Var jag än går glor folk för nära och respektlöst osv, och jag är rädd att bli överfallen. Har ingenstans att ta vägen längre.. Det som sattes upp med hjälp av SL är självklart ett slag i ansiktet! Att tiggare likställs med smuts osv? Det är undertoner av rasism, alla vet ju vilken folkgrupp SD syftar på, utan att säga det rakt ut, så är det ju huvudsak romer som diskuteras när det kommer till tiggeriet! Väldigt lågt och fult gjort! Nej, alla kan inte längre åka med SL utan att må dåligt, eller vistas ute någonstans för den delen! Vad bra då att man låter mobbningen och övergreppen segra i Sverige och ger sig på de som är på absolut botten!”ironisk”

 11. Så sitter gubbarna på sina höga hästar och håvar in massa pengar, som de inte förtjänar, och mer än de kan och behöver nyttja! Sedan har de mage att sparka på de som har de absolut sämst och vägrar dela med sig av en krona ens, så kalla i hjärtat de är!Det är dessa psykopater som brer ut sig och köper upp all mark så inget återstår till resterande människor som också är problemet här! Primitiva psykopater som krigar och roffar åt sig allt! Och sedan har som hobby att sparka på de som inte har något.Lider med dom i Grekland och de som har det svårt här också, men något måste göras åt denna kraftiga snedfördelning i världen, där rika skor sig på de som är fattiga och utnyttjar dom och deras naturresurser, medan dessa fattiga svälter och lever under fruktansvärda förhållanden. Dessutom borde andra länder nu hjälpa till mera med flyktingarna i Grekland, när de är i sådana svår situation.

 12. Du Alexandra och alla ni andra, kan kämpa hur mycket ni vill för någon slags rättvisa, det kommer ni aldrig att få! Justice för All finns inte, tyvärr.

  Men en sak har jag funderat över… ta t.ex. Grekland. Många flyktingar kommer dit, men vill inte stanna där utan de vill vidare, oftast till Sverige. De flyr från krig, men det räcker inte att de flyr från kriget utan de vill ha mer, alltså det räcker inte att stanna i Grekland eller exmepelvis Italien. Varför? Man tycker ändå att dessa länder borde passa bättre med tanke på klimat etc. Men icke, Sverige har bidrag och här kan man göra som man vill och vad man vill. Här behöver man inte jobba, man får pengar ändå. Sverige ska ta emot hur mycket skit som helst och ändå finns det ingen tacksamhet mot det här landet.

  Och gällande SL… att SL har många medarbetare med utländsk bakrund, vad har det med saken att göra? Det är många utlänningar som håller med SD. Man kan vara SD:ere och utlänning. Det borde du veta som är från Grekland. Nåja Alexandra, gå igenom din blogg och rätta till flestavningar själv. 🙂

  God eftermiddag! 🙂

  /Anna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *